Prezentare generala

Date si informatii generale cu privire la comuna nostra

Prezentare generala

Suprafața totală a comunei (ha intravilan , ha extravilan)
Suprafața teren intravilan = 375,20 ha
Suprafața teren extravilan = 8822,80 ha
Suprafața totală teren = 9198,00 ha

⦁ Sate componente ale comunei , denumire conform cod siruta , în care dorim inființarea rețelei de gaze pentru început
Comuna CALOPĂR , Cod SIRUTA 71457
- Satul CALOPĂR ... Cod SIRUTA 71466
- Satul BÎZDÎNA ... Cod SITUTA 71484
- Satul BELCIN ... Cod SIRUTA 71475
- Satul PANAGHIA ... Cod SIRUTA 71493
- Satul SĂLCUȚA ... Cod SIRUTA 71509
Facem mențiunea că în toate satele componente ale comunei dorim inființarea rețelei de gaze naturale .

⦁ Nr. Gospodării (câte la bloc, câte la case, defalcat pe fiecare sat)
LOCALITATEA NR. GOSPODĂRII
Calopăr 635
Panaghia 341
Sălcuța 312
Belcin 255
Bîzdîna 68
TOTAL 1611

⦁ Nr. Locuitori (defalcat pe fiecare sat)
COMUNA CALOPĂR = 3981 locuitori
Denumirea Satului
CALOPĂR BÎZDÎNA BELCIN PANAGHIA SĂLCUȚA
1448 115 604 743 1071

⦁ Distanțe până la cele mai apropiate localități
⦁ NORD - Com. Țuglui 4 Km
- Com. Podari 11 Km
- Mun. Craiova 23 Km
⦁ SUD - Oraș Segarcea 10 Km
- Com. Drănic 14 Km
⦁ EST - Com. Teasc – la Est de Râul Jiu
- Com. Bratovoiești – la Est de Râul Jiu
⦁ VEST - Com. Vârvor
- Com. Radovan

⦁ Obiective social-culturale (școli, biserici, grădinițe, dispensare, farmacii, spitale, poștă)
NR. CRT. OBIECTIVE SOCIAL CULTURALE
PE TERITORIUL U.A.T. CALOPĂR
⦁ ȘCOLI
1 Școala Gimnazială Calopăr
2 Școala cu clasele I-VIII Belcin – structură
3 Școala cu clasele I-IV Panaghia – structură
4 Școala cu clasele I-VIII Sălcuța - structură
⦁ GRĂDINIȚE
5 Grădinița de copii Calopăr
6 Grădinița de copii Belcin
7 Grădinița de copii Panaghia (corp comun cu școala)
8 Grădinița de copii Sălcuța (corp comun cu școala)
⦁ CĂMINE CULTURALE
9 Cămin Cultural Satul Calopăr
10 Cămin Cultural Satul Sălcuța
⦁ BIBLIOTECI COMUNALE
11 Biblioteca Comunală Calopăr
⦁ DISPENSARE COMUNALE
12 Dispensar Calopăr – C.M.I. Dr. Greblescu Anca-Gabriela
13 Dispensar Panaghia – C.M.I. Dr. Zorilă Paula
⦁ FARMACII
14. S.C. BETAFARM S.R.L. Punct de lucru Satul Panaghia
G. BISERICI
15. Parohia Calopăr
16. Parohia Calopăr – Dâlga
17. Parohia Belcin
18. Parohia Panaghia
⦁ OFICII POȘTALE
19. Agenția Poștală Calopăr
20. Agenția Poștală Panaghia
21. Circumscripția Zonală Belcin
⦁ POST POLIȚIE
22. Postul de Poliție Calopăr
⦁ PRIMĂRIE
23. Primăria Comunei Calopăr

⦁ Societăți comerciale (nr. total, enumerate cele mai importante și obiectivul lor de activitate), pensiuni, hoteluri
La nivelul UAT Calopăr sunt înregistrați un nr. de 63 agenți economici , din care cu profil de activitate agricol 19, restul nonagricol (comerț, construcții, servicii medicale, auto, etc.) .
Menționăm că pe teritoriul nostru nu există unități hoteliere, pensiuni, restaurante .
Dintre acestea cele mai importante sunt :
⦁ S.C. AGRO GALI S.R.L. , CUI. 27139834 , Cod CAEN 0111 – Cultivarea cerealelor , plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase ;
⦁ S.C. AGRICOLA BAB S.R.L. , CUI. 16645437, Cod CAEN – Cultivarea cerealelor , plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase ;
⦁ S.C. PETROSILVA SUD S.R.L., CUI. 27736573, Cod CAEN 0147 – Creșterea Păsărilor ;
⦁ S.C. PAT&VER S.R.L. , CUI. 2578914, Cod CAEN 4711 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate , cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun ;
⦁ S.C. KANUDI EDITION S.R.L., CUI. 38915183, Cod CAEN 4729 – Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare în magazine specializate ;
⦁ S.C. CORICI ȘI NEPOȚII TRANS S.R.L., CUI 25966940, Cod CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri ;
⦁ I.I. RUJOIU DORINEL , CUI. 35115887, Cod CAEN 4711 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun ;

⦁ Blocuri existente , nr. etaje
Pe teritoriul UAT Calopăr există un singur bloc de locuințe , dispus pe P+3E, cu 8 apartamente , situat în Satul Calopăr .

⦁ Săli de clasă existente în fiecare școală
⦁ Școala gimnazială Calopăr – 13 săli
⦁ Grădinița de copii Calopăr – 3 săli
⦁ Școala cu clasele I-VIII Belcin (structură) – 8 săli
⦁ Grădinița de copii Belcin – 2 săli
⦁ Școala cu clasele I-IV Panaghia (structură) – 3 săli
⦁ Grădinița de copii Panaghia – 2 săli
⦁ Școala cu clasele I-VIII Sălcuța (structură) – 13 săli
⦁ Grădinița de copii Sălcuța – 1 sală

⦁ Tipul de combustibil consumat pe fiecare obiectiv socio-cultural
Combustibil solid – Lemne și cărbuni pentru fiecare obiectiv

⦁ Cantități GPL consumate de fiecare obiectiv socio-cultural
Nu se folosește acest tip de combustibil .

⦁ Strategii de dezvoltare pentru comună, 10 din cele mai importante (after school, sală de sport, cămin pentru bătrâni, bibliotecă, etc.)

⦁ Cursuri de apă ce străbat localitatea (inclusiv canale) și poduri ce le traversează
Comuna Calopăr are situat în partea de Est, Rîul Jiu .
De asemenea , teritoriul Satului Calopăr este străbătut de la N la SE de Pârâul Calopăr și este traversat de DC95 prin 2 podețe .
În partea centrală și de S a teritoriului , în zona extravilană , există o serie de canale pentru irigații .

⦁ Total km de străzi și ulițe (asfaltați, pietruiți, neamenajați)
⦁ Asfaltați = 30 KM
⦁ Pietruiți = 20 KM
⦁ Nemenajați = 0 KM
------------------------------------
⦁ Total Km = 50 KM

⦁ Drumuri ce străbat comuna (DN, DJ, DC, denumirea lor, direcția, etc)
⦁ Comuna Calopăr este străbătută de :
- DJ 561 Craiova-Segarcea-Bistreț , de la N la S prin Satul Calopăr;
- DC 95 Țuglui-Calopăr-Panaghia-Sălcuța , de la E la V ;
- DC 96 Calopăr-Belcin , de la N la SE ;
- DC 98 Belcin-Bîzdîna , partea de SE a comunei .

⦁ Căi ferate ce străbat localitatea în intravilan (active sau dezafectate)
⦁ Comuna Calopăr este străbătută de calea ferată CRAIOVA-SEGARCEA-CALAFAT, tronson neelectrificat , monoliniar, de la N la S prin Satele Panaghia și Sălcuța , existând o haltă CF în Satul Sălcuța .

⦁ Rețele de apă și canalizare în comună
⦁ Rețeaua de apă este în curs de construire , procent 40%
⦁ Rețeaua de canalizare este ternimată , dar nu este dată în folosință întrucât trebuie conectată la rețeaua de apă .

Adresa

Strada Principala, nr.572 (cod postal 207150), judetul Dolj

  • Telefon +40 251.

  • e-mail: primaria_calopar08@yahoo.com

  • Website: www.uatcalopar.ro

Newsletter

Aboneaza-te pentru a primi cele mai noi informatii

Accesibilitate

Search